AKTIVITETSCENTER Nordost

DANS


Rörelser är en kreativ uttrycksform där man får kännedom om bland annat sin kropp.

Barnen och ungdomarna erbjuds här en blandning av dansstilar
och teaterövningar, som skapar ett gott självförtroende och tillit.

Här ges stora möjligheter till att även skapa egna
uppsättningar av teater-föreställningar och dansuppvisningar.