AKTIVITETSCENTER Nordost

TEKNIK & DESIGN


I samhället får teknik en allt större roll och det ställs därmed
krav på att utveckla goda kunskaper inom teknikområdet.

Rapatac gör nu en satsning för att bredda den tekniska bildningen och utmana barn och ungdomar att utveckla deras tekniska samt innovativa färdigheter.

Ledande företag med specialistkompetens inom forskning och utveckling finns representerade i Rapatac och kan erbjuda handledning för våra medarbetare. Barnen och ungdomarna uppmuntras här till teknisk nyfikenhet och självförtroende genom olika laborationer, konstruktioner och övningar på ett lekfullt sätt.

Likaså här finns det möjlighet för skolor och föreningar att boka lokalen för särskilda aktiviteter och projektarbeten. Andra aktiviteter som vi erbjuder är Bild och måleri, Skulptur samt Textil och design. (För mer information läs mer om respektive aktivitet!)