AKTIVITETSCENTER Nordost

MUSIKSTUDIO


Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen.
Barnen och ungdomarna erbjuds således möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor genom musik, sång och text.

Här finns det möjlighet att sjunga sina favoritlåtar, repetera texter på främmande språk och spela in egenproducerad musik i en professionell musikstudio.