AKTIVITETSCENTER Nordost

STUDIE & KONFERENS


Läxtiden är en viktig del i barn och ungdomars skolgång där de har möjlighet att förlänga skoldagen samt repetera och fördjupa sig i sitt skolarbete.

I detta rum bedrivs verksamheter främst med ett utbildande syfte.
Här gör barnen och ungdomarna sina läxor i en tydlig, lustfylld och stimulerande miljö där varje individs förutsättningar och behov lyfts fram och möts med positiva förväntningar.

Läxhjälp sker i samarbete med Röda Korset.

Språk och kommunikation förenar människor världen över, där vi tillsammans ger mening i ord och uttryck. Vi erbjuder således flera språkval för barn och vuxna.
Här på Rapatac Aktivitetscenter Nordost kan du välja svenska, engelska, spanska och franska. (För mer information läs mer om respektive aktivitet!)

Det finns även möjlighet för skolor, företag och samarbetspartners att hyra lokalen för konferenser, föredrag, workshops och projektarbeten.