AKTIVITETSCENTER Nordost

BIBLIOTEK


Tillgång till böcker och information är en viktig förutsättning för att väcka inre lust hos barnen att vilja lära sig och utveckla sitt ordförråd.

Därför erbjuds barnen och ungdomarna möjlighet att ta del av aktivitetscentrets egna bibliotek där det finns ett varierat utbud på böcker, tidskrifter, ljudböcker, musik och filmer.

I samarbete med lokala bibliotek kan barnen och ungdomarna exempelvis erbjudas särskilda läsprojekt tillsammans med sina föräldrar eller projektarbeten i samarbete med skolorna. Vi erbjuder även hemlån till centrets medlemmar.