AKTIVITETSCENTER Nordost

OM RAPATAC


Rapatac arbetar för att barn och ungdomar ska respekteras, ges möjlighet till stimulerande och utmanande sysselsättning samt ges möjlighet att utveckla deras förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Genom att barn och ungdomar får vara delaktiga och engagerade i aktiviteter skapas en känsla av gemenskap. Genom att vägleda barn och ungdomar, med tydlighet och struktur, uppmuntras deras nyfikenhet till att söka kunskap för att sedan fritt kunna använda sin fantasi till oändlig kreativitet.


En viktig del i Rapatacs arbete är att barn och ungdomar möts med positiva förväntningar och att de omges av människor som utgör goda förebilder, som betonar varje individs betydelse i en aktiv gemenskap för att stärka tron på deras individuella förmåga. Rapatacs mål är att alla barn och ungdomar som deltar i verksamheten ska uppleva att deras skolgång underlättas, att de har en meningsfull fritid och att de känner sig delaktiga i samhällsgemenskapen.


Rapatac Aktivitetscenter Nordost skapar en mötesplats för aktivitet och lärande. Centret innehåller flera verksamheter som lockar till aktivitet inom bl.a. teknik och design, kultur och media, litteratur och vetenskap, sport och hälsa. En verksamhet som både tillåter och utmanar att prova på och uppleva traditionella som nya idéer, där alla oavsett bakgrund har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.


Läs gärna mer om vad vi kan, vad vi vill, vad vi gjort och vilka vi är under följande rubriker!


 Rapatac har sju ledord som utgångspunkt för all sin verksamhet:


  • Respekt - grunden för alla goda relationer.
  • Gemenskap - vänskap och samhörighet stärker individen.
  • Tillit - förtroende till sig själv och andra stärker individen.
  • Ansvarstagande - ansvar krävs för att uppnå sina mål och visioner.
  • Attraktion - att vara en del av Rapatac ska vara attraktivt, det ska vara
    ett privilegium att få delta.
  • Relation - en personlig relation till aktiviteterna/människorna medför delaktighet.
  • Engagemang - attraktion och relation skapar det engagemang som individen behöver för att forma sina intressen.