AKTIVITETSCENTER Nordost

ANMÄLNINGSVILLKOR


  • Anmälan


Anmälan och köp är bindande. Detta innebär att du blir betalningsskyldig för hela avgiften, om du ej har avanmält dig senast 14 dagar efter kursstart, om du avbryter din aktivitet eller inte tillgodogör dig av alla kurstillfällen. Du måste själv kunna påvisa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan/vill delta.

Enligt distansavtalslagen har du en ångerrätt på 14 dagar, från det att du anmält dig, om du anmäler dig via Internet. Om du deltar på aktiviteten innan ångerrätten gått ut slutar ångerrätten att gälla då du utnyttjat tjänsten.

Personer under 18 år får ej godkänna dessa anmälningsvillkor utan föräldrars godkännande.

Om du på grund av studiehinder som sjukdom eller flytt ej har möjlighet att fullfölja kursen betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift på 100 kr. Om du kan styrka detta med läkarintyg återbetalar vi hela kursavgiften för den tid läkarintyget avser.

Om aktiviteten skjuts upp mer än två veckor eller om vi ändrar dag och tid har du rätt att avanmäla dig och återfå hela avgiften.


  • Bekräftelse efter internetanmälan


Efter er anmälan kommer en bekräftelse skickas till din e-postadress du angivit. Om du ej skulle med förmodan få en sådan bekräftelse – kontakta oss. Det kan vara så att din e-postadress är fel angiven. I bekräftelsen finns information om kursstart m.m.


  • Betalning


Betalning görs via den faktura som kommer att skickas hem till din adress du angivit där du är folkbokförd. Om du ej skulle med förmodan få en sådan faktura – kontakta oss. Betalningen skall ske senast sista datumet i den månad du anmält dig.

Vid utebliven betalning kommer du att erhålla en påminnelse/faktura om att du måste betala. Du debiteras en påminnelseavgift på 50 kr.


  • Information gällande aktiviteter


För er och vår säkerhet behöver vi era fullständiga personuppgifter. Samtliga personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Varje aktivitet kan ta emot ett begränsat antal deltagare där vi anpassar gruppstorleken, tillvägagångssätten och antal tillfällen för att på bästa sätt främja ett aktivt lärande. Det är således viktigt att du meddelar oss i tid om du ej har möjlighet att fortsätta med aktiviteten/kursen då en annan deltagare kan få chans att ersätta din plats.

Om du efter kursstar upptäcker att du vill byta aktivitet p.g.a. att du upplever den vara för lätt alternativt för svår, finns det möjlighet att göra detta under de 3 första veckorna av kursen. Detta gäller enbart vid mån av plats.

Rapatac erhåller sig rätten att ställa in enstaka aktivitetstillfällen eller evenemang om en aktivitetsledare blivit sjuk, är på utbildning eller av en annan särskild orsak är borta. Det är din skyldighet att ge oss rätt kontaktuppgifter för att kunna ta del av meddelanden om inställda aktiviteter, aktuella evenemang m.m. Informationen kommer även att finnas på vår hemsida www.rapatac.se/nordost och mobilapplikation Rapatac App.


  • Medlemskort


Varje deltagare skall erhålla ett medlemskort. Därefter behåller deltagaren samma medlemskort och förnyar detta vid behov. Medlemskortet skall medtagas varje gång till Rapatac Aktivitetscenter och till varje aktivitet.

Kortet är Rapatacs egendom och disponeras av endast deltagaren själv. Deltagaren har således ett ansvar att ta hand om detta och kan inte överlåta eller låna ut kortet till någon annan person.

Om kortet förloras eller går sönder, skall detta snarast meddelas till Rapatac så att vi kan utfärda ett nytt. Du blir oss skyldig att betala en förnyelseavgift (för nuvarande 20 kr) om du ej har möjlighet att uppvisa ditt skadade kort. För mer information gällande medlemskortet kontakta receptionen.


  • Övrig information och tips


För er och vår säkerhet behöver vi era personuppgifter. Vid inställt kurstillfälle, om exempelvis aktivitetsledaren blivit sjuk, ska vi kunna informera dig om detta per telefon eller via SMS till det angivna mobiltelefonnumret. Det är även viktigt vid olyckshändelser att kunna komma få kontakt med eventuellt föräldrar eller vårdnadshavare.

För din egen och för andra deltagares skull uppmanar vi dig att komma i god tid till aktiviteten.

Rapatac ansvarar ej för värdesaker eller kvarglömda föremål. Hittar vi kvarglömda föremål kommer vi givetvis att samla in dem. Fråga i receptionen eller ring oss om du kommer på att du glömt någonting! Kvarglömda föremål förvaras i 14 dagar. Därefter erhåller sig Rapatac att göra sig av med föremålen eller lämna in dem till polisstationen om det anses vara värdefullt.

Utomstående personer är ej tillåtna under aktivitet om de ej fått lov av och anmält sig i receptionen.

Skulle kursen du anmält dig till vara fullsatt kommer vi att informera dig om detta. Du kan då byta till en annan kursaktivitet om du så önskar.

Rapatacs aktivitetsprogram som är upphovsrätta får ej läras ut eller användas vid andra tillfällen. Om du är intresserad av detta material – kontakta oss.


  • Tvist


Om tvist uppstår mellan deltagare och Rapatac skall parterna i första hand försöka komma överens tillsammans. Kontakta Rapatac om det är någonting ni är missnöjd med. Vi verkar för en inspirerande och stimulerande miljö!

Rapatac förbehåller sig rätten att ändra villkoren.