AKTIVITETSCENTER Nordost

AKTIVITETER


TEKNIK GRUNDKURS


Aktivitet:

Teknik - grundkurs


Kursplan:

4 gånger kursdeltagare födda 06
8 gånger kursdeltagare födda 05 och neråt


Vad ska vi göra?

Få grundläggande kunskaper och behörighet i Rapatacs teknikrum.
Vilket är viktigt för att självständigt kunna skapa egna projekt, använda sin fantasi, ta vara på sina idéer och fortsätta att utvecklas.


Vad är målet med projektet? (vad ska deltagarna lära sig?)

Efter avslutad grundkurs ska deltagaren kunna hantera verktygen och de olika teknikerna som spikning, sågning, mätning, skruvning, limning, borrning och lödning. Och på så vis skaffat sig behörighet för fortsättningskurser inom Rapatac Teknik.
När samtliga grundpunkter är godkända har kursdeltagaren behörighet.
Kursdeltagaren godkänns genom tester och får efter avslutad kurs diplom för uppvisade färdigheter.


 • Skyddsutrustning

 • Hammare

 • Såg

 • Skruvdragare

 • Borrmaskin

 • Limpistol

 • Avbitare

 • Lödkolv


 • Schema:

  1: Skyddsutrustning: Skyddsglasögon, hörselskydd, förbandslåda, säkerhetsföreskrifter, trivselregler, verktygsplatser. (för alla)
  2: Hammare, spikning. (för alla)
  3: Mätteknik, sågning. (för alla)
  4: Skruvdragare, hantering, bits, skruvning. (ålder födda 05 och neråt)
  (diplomutdelning födda 06)
  5: Skruvdragare, hantering, borrning, plugg, skruv (ålder födda (05 och neråt)
  6: Limning, limpistols hantering. (ålder födda 05 och neråt)
  7: Avbitare, kabelskalning, lödkolv, lödning, lödning. (ålder födda 05 och neråt)
  8: Lödning, diplom. (ålder födda 05 och neråt)


  Dokumentation