AKTIVITETSCENTER Nordost

AKTIVITETER


SPANSKA


Aktivitet:

Spanska


Målgrupp:

6-12 år


Vad ska vi göra?

Barnen ska öva deras språkfärdigheter i spanska i vardagliga situationer. Vi ska föreställa olika scenarier som att vara på en flygplats, på en restaurang, turism kontor eller i affärer.


Vad är målet med projektet? (vad ska deltagarna lära sig?)

Barnen ska lära sig grundäggande ord i spanska som är inriktad till resor. Barnen ska kunna göra sig förstådd på spanska då de är i spansktalande länder.


Antal deltagare?

Sju deltagare


Dokumentation