AKTIVITETSCENTER Nordost

AKTIVITETER


MUSIK SÅNG - NYBÖRJARE YNGRE


Aktivitet:

Musik, sång - nybörjare yngre


Målgrupp:

Åldrarna 8-10 år.


Tidsperiod:

V.04 - V.11. Torsdagar kl: 17:00 - 18:00.


Vad ska vi göra?

Sjunga och spela in enklare låtar. Spela instrument (de som vill) sjunga i grupp.


Vad är målet med projektet? (vad ska deltagarna lära sig?)

Utveckla engelskt uttal då vi spelar in engelska låtar. Stärka deras självförtroende. Avsluta med att uppträda i aktivitetscentret.


Antal deltagare?

Sex deltagare


Dokumentation