Rapatacstiftelsen

Stiftelsen har bildats för att ge barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt genom att erbjuda hjälp med skolarbete, möjlighet till stimulerande fritidssysselsättningar samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

Stiftelsen har som mål att alla barn och ungdomar som deltar i verksamheten ska uppleva att deras skolarbete underlättas, att de har en meningsfull fritid och att de känner sig delaktiga i samhällsgemenskapen. Målet är vidare att alla barn och ungdomar som deltar i verksamheten ska uppfylla grundskolans kunskapsmål i kursplanerna när de slutar årskurs nio, respektive gymnasiets kunskapsmål i kursplanen när de slutar gymnasiets årskurs tre.

Stiftelsen har startat ett helägt aktiebolag, Rapatac AB, för att bedriva verksamhet för att nå detta mål. För att garantera att stiftelsens syfte och mål efterlevs av bolaget ska bolagets verksamhet bedrivas i enlighet med ägardirektiv från stiftelsen.

Styrelsen

 

 

 

Grundare
Moussa N'Diaye
moussa@rapatac.se
Ordförande
Anneli Westermark
anneli.westermark@rapatac.se
Sekreterare
Mathilda Gavlén
mathilda@rapatac.se
Kassör
Elena Al Damanhouri
Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset