Samarbetspartners

Samarbetspartners är alla föreningar, organisationer, företag, förvaltningar, skolor och andra som delar Rapatacs filosofi, ser dess fördelar och vill delta i verksamheten utifrån de premisser Rapatacstiftelsen och Ledningsgruppen fastställer.

Se våra partners genom att klicka här.

Internorganisation

Samarbetspartnerna organiseras utifrån sina respektive interna bestämmelser.

Uppgift

Ledningsgruppen, bedriva sina respektive verksamheter i allaktivitetshuset.

Ansvar
Samarbetspartnerna ansvarar för att, i samarbete med föreningen, bedriva sina respektive verksamheter, och att det görs i enlighet med Rapatacs riktlinjer.

Styrdokument
Styrdokument för samarbetspartnerna är ömsesidiga avtal/kontrakt med föreningen, Ledningsgruppen och Rapatacstiftelsen.

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset