Rapatac Star

 

Rapatac AB erbjuder tjugo företag att bli en Rapatac Star. Företaget äger då en Rapatac Star, en ingraverad stjärna i golvet på en speciellt utvald yta i Rapatachuset. Det är en unik möjlighet för företag att bidra till samhällsutvecklingen och visa sitt engagemang för barn och ungdomar.


Företaget synliggör sitt engagemang för samhällsutvecklingen genom att finnas med i Rapatacs lokaler och verksamhet. Företaget blir en tydlig supporter i Rapatacs arbete och genom att informera om satsningen till medarbetare, kunder och andra intressenter höjer företaget sin status i samhället. Företaget
erbjuds även möjlighet att profi lera sig ytterligare inom sitt område i samråd med Rapatac AB.

Företagets logotyp graveras in i en Rapatac Star som gjuts in i golvet i två korridorer, en övre och en nedre, i Rapatachuset, liknande Hollywood Boulevard. I korridorerna kan man således se alla sponsorer som är Rapatac Stars. Varje unik Star är anknuten till ett specifi kt rum. På dörren till rummet placeras en skylt med en bild av företagets Rapatac Star samt information om företaget. En modell av stjärnan samt en tavla med information om företagets engagemang sätts även upp i entrén i Rapatachuset.

Invigningen av Rapatac Star sker tillsammans med representanter från företaget, Rapatac AB, kunder och övriga intressenter i samband med Rapatachusets invigning.

Nedanför kan ni se vilka som är Rapatac stars just nu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset