RAPATAC GULD

Rapatac AB erbjuder 10 stycken företag att bli en Rapatac Guldsponsor. Som en Rapatac Guldsponsor synliggör företaget sitt engagemang för samhällsutvecklingen genom att finnas med på plats i Rapatacs verksamhet och lokaler, finnas med som tydlig supporter i Rapatacs arbete och genom att informera om satsningen till medarbetare, kunder och andra intressenter. Detta engagemang kan även stå modell för de värderingar som man kan önska inom ett bra ledar- och medarbetarskap.

Våra Rapatac Guldsponsorer är:

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset