Du måste aktivera javascript och installera Flash® för att visa bildpelet.

Rapatac AB

Rapatac AB skall, enligt av stiftelsen uppställt ägardirektiv, bygga, äga och driva allaktivitetshuset Rapatac i enlighet med konceptets syfte, mål och målgrupp. Rapatac AB utser och beslutar över den ledningsgrupp vars uppgift är att organisera och bedriva den löpande verksamheten i Rapatachuset.

Rapatac AB:s styrelse

Niclas Axelsson, Ordförande, niclas.axelsson@rapatac.s
Moussa N'Diaye, VD, moussa@rapatac.se
Elena Al Damanhouri, Ledamot, elena.al.damanhouri@rapatac.se
Anna Hammarberg, Ledamot, anna.hammarberg@rapatac.se
Andreas Johansson, Ledamot, biggan@rapatac.se
Mathilda Gavlén, suppleant, mathilda@rapatac.se

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset