Gavlegårdarna är mer än bara siffror

Gavlegårdarnas verksamhet är viktig. Varje dag arbetar vi för att
kunna erbjuda ett boende för alla och ett "hem för dig". Vi förvaltar människors livsmiljöer och hur vi agerar påverkar faktiskt hur cirka 30 000 människor trivs i sina hem.

Målsättningen är att möta kunderna utifrån deras olika behov.
Våra kunder ska ha möjlighet att välja det boende som passar
just dem utifrån fler perspektiv än bara geografiskt läge, yta
och standard. Vi strävar också efter att, så långt det är möjligt,
möta våra kunders sociala behov. Bostaden är en viktig plattform från vilken man möter världen, och boendet kan vara
helt avgörande för vilka möjligheter man har i samhället.

Vi arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility)

Gavlegårdarnas har sedan två år arbetat med en CSR-rapport som beskriver och sammanfattar vår verksamhet utifrån perspektiven socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet samt förhållningssätt till personalen. CSR står för Corporate Social Responsibility och är en modell som redovisar hur man som företag behandlar och arbetar med socialt ansvar i sin verksamhet.

Aktivitetsdag på öster

Fakta

Uppdrag
Gavlegårdarna ska vara en fortsatt ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden och utgöra ett strategiskt- och bostadspolitiskt instrument för Gävle kommun. Inriktningen framåt, som långsiktigt och samhällsnyttigt bostadsföretag, är att stärka bolagets ställning på bostadsmarknaden där de framtida kommunala behoven är som störst och där de rent kommersiella förutsättningarna inte är uppenbara.

Gavlegårdarna - några nyckeltal

  • Antal lägenheter 15 200
  • Omsättning 950 mkr
  • Balansomslutning 4 mdr
  • Uthyrningsgrad 98,5%

Läs mer om Gavlegårdarna här

Gavlegårdarnas CSR rapport
Gavlegårdarna årsberättelse 2009
Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset