Organisation av Rapatac

Rapatac är ett koncept. Rapatac är också arbetsnamnet på det allaktivitetshus där konceptets verksamhet kommer att bedrivas, och samlingsnamnet för själva verksamheten i sig.
Övergripande organisation

Rapatacstiftelsen utser och beslutar över den ledningsgrupp som ska arbeta för att uppnå Rapatacs syfte och mål till förmån för verksamhetens målgrupp. Ledningsgruppen erbjuder, i samarbete med en förening och externa samarbetspartners, verksamhet i enlighet med Rapatacs fastställda riktlinjer.

Föreningen är ideell och bedriver olika sorters verksamhet.

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset