Varför lägga tid och resurs på Rapatac?

Rapatac är ett livskraftigt, nyskapande och långsiktigt koncept med barns och ungdomars möjligheter i fokus.

– Ni blir del i en långsiktig satsning med många etablerade drivkrafter och bra förankring.
Rapatac är en satsning med både innehåll men också hjärta och förmåga att ”walk that extra mile”, hitta nya outvecklade områden och potentialer.

– Något som kan föras ut i er organisation. Rapatac är en verksamhet som fångar upp barns och ungdomars teknik-, idrotts och musikintresse som motor för att lyckas i skolan och lära sig ta ansvar för sig själv och andra.

– Ni bidrar till samhällsutvecklingen. Företaget kan synliggöra sitt engagemang för samhällsutvecklingen genom att:

• Finnas med på plats i Rapatacs verksamhet och lokaler
• Finnas med som tydlig supporter i Rapatacs arbete
• Berätta om satsningen för medarbetare, kunder, i CSR-sammanhang
(Corporate Social Responsibility) och för andra intressenter – sprida
budskapet.

Företaget förknippas med en organisation där drivkraft, tron på individen, ansvar och lek är huvudvärderingar. Ett engagemang som kan stå modell för de värderingar man kan önska inom ett bra ledar- och medarbetarskap. Ett forum där man kan hämta många målande exempel. Möjlighet för ert företag att ha en praktikplats inom Rapatac. Fler unga som klarar skolan och kan läsa vidare och bära med sig en positiv bild av ert företag och de utmaningar som er arbetsplats omfattar.

Stöd bygget av Rapatac

Rapatacs mål är att alla barn ska klara skolan och få möjlighet till en bra och trygg fritid

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att alla barn får den möjligheten. Nu har du chansen att se till att det blir verklighet.

Köp en tegelsten! -Var med och stöd bygget av Rapatachuset