Projekt 2 i Mbodiéne – Marknaden.

Kvinnorna i Senegal är en mycket stor del av att familjelivet fungerar. Kvinnor i Afrika tende​rar i högre utsträckning än männen att arbeta under förhållanden med osäkra inkomster och är även överrepresenterade inom arbeten med dåliga skyddsåtgärder.

Rapatac for the People vill med detta nya pro​jekt förbättra levnadsvillkoren för kvinnorna i byn Mbodiene, Senegal, genom att stötta med renoveringen av deras marknadsplats. Det är idag mycket svårt att befinna sig vid markna​den då det regnar, eftersom det finns ett stort hål i taket på marknadsbyggnaden.

Området har ingen tillgång till varken vatten eller toalet​ter. Det är också en mycket stor fysisk utma​ning för kvinnorna att transportera stolar och bord till och från marknaden varje dag. Att lämna kvar sakerna över natten är inte möjligt pga. stöldrisken.

Genom att skapa en mer attraktiv marknad, så får kvinnorna förbättrade möjligheter till att er​hålla sin egen försörjning. Detta i sin tur leder till att fler mödrar kan låta sina barn fullfölja sin skolgång, och inte behöver hjälpa sina föräldrar för att få in en inkomst. Ex, genom att bära borden till marknaden.

Fler kvinnor får möjlighet till självförsörjning och kan på så sätt bidra ekonomiskt till famil​jens välbefinnande. Placeringen kommer att göra byns mark​nad mer attraktiv. Vi har sett i andra byar, där marknadsplatsen är fungerande, att detta ska​par positiva effekter både för byn som helhet och dess invånare.

Vad ska vi göra?
- Dra vatten.
- Installera toaletter och avlopp.
- Renovera taket.
- Renovera golvet.
- Placera ut fastsatta marknadsbord för mer ergonomiskt gynnsam försäljning.

För projekt ”Marknaden” har Rapatac for the Pe​ople gjort en förstudie. Här har vi kommit fram till kostnader för genomförandet av projektet. Detta är en total kostnad på 150 000 kr.

Vill du vara en del av projektet? Det är viktigt för oss att själva vara med och genomföra projektet i Mbodiene. Alla månads​givare som vill är välkomna att följa med på re​san och genomföra projektet på plats.

Bli månadsgivare!
Person – 100 kr/månad
Familj – 200 kr/månad
Företag – 500 kr/mån