Projekt 3 – Brunnarna i Pul

Drygt hälften av människorna i Afrika livnär sig inom jordbruk. I Senegal handlar det om två tredjedelar av befolkningen som livnär sig på just jordbruk och fiske. Det mesta jordbruket bedrivs i liten skala, där varje gröda och boskap är av betydande vikt.

Under genomförandet av projekt 2 så besökte Rapatac for the People området Pul, en av de mindre delarna av Mbodiene. Här finns stora, vattenfyllda hål i marken ute på en åker, som fungerar som brunnar där byns invånare hämtar sitt vatten.

Brunnarna har idag inte någon skyddande mur runtomkring sig, vilket medför stora risker. Dels så händer det att barn och boskap ramlar ner i brunnarna. Många föräldrar väljer därför att inte låta sina barn gå ut i området, samt blir tvungna att begränsa betesmarken för deras boskap.

När det inte finns något skydd runtomkring brunnarna leder det även till att vattnet blir väldigt smutsigt och grumligt under regnperioden, då mycket skräp dras ner i brunnarna. Att kunna förebygga detta skulle bidra till renare vatten och att risken för olika sjukdomar och smittor minskar.

Att hjälpa området Pul i Mbodiene med inhägnader kring brunnarna kommer att skapa bättre levnadsvillkor för familjerna i byn, och på sikt även gynnsammare möjligheter för dem att kunna utveckla sitt jordbruk och bättre ta tillvara på brunnarnas vatten.

Som ytterligare en del i att stödja Pul kommer Rapatac for the People inom projekt 3 även att lägga fokus på hälsa hos kvinnor och deras spädbarn, genom att rusta upp byns Förlossningslokal. Byggnaden ska renoveras, samt att möblerna i lokalen ska bytas ut för att kunna skapa bättre hygienförhållanden vid förlossningar.

För projekt 3 har Rapatac for the People genomfört en förstudie för att få fram en kostnadskalkyl för projektet. Detta är en total kostnad på 85 000 kr.

Vill du vara en del av projektet? Det är viktigt för oss att själva vara med och genomföra projekten i Mbodiene. Alla månadsgivare är välkomna att följa med på resan och genomföra projektet på plats.

Vill du vara med? Bli månadsgivare!
Person – 100 kr/månad
Familj – 200 kr/månad
Företag – 500 kr/mån