Rapatac For the People

Rapatac for the people är en organisation som startades av Rapatac stiftelsen år 2013 och har som mål att överbrygga gapet mellan Sverige och omvärlden genom att hjälpa dem i nöd i olika projekt.

Våra utvalda deltagare kommer att dokumentera vårt arbete i Mbodiéne i Senegal för att påvisa skillnaden mellan Sverige och Senegal för att vi i Sverige ska kunna reflektera över vår tillvaro.

Deltagarna i projektet arbetar ideellt på fritiden, och om du är intresserad av att vara en del av Rapatac for the people kan du följa med när vi reser till Senegal, där du står för dina egna kostnader, skänka pengar, skänka kläder till vår second hand-butik eller bara dela dina idéer med oss.

Principer

Tillit:

Den anförtrodda makten och de pengar vi får in från våra donatorer och sponsorer används aldrig för privat vinning och används uteslutande för det projekt det var avsett till.

Anti- korruption:

Våra projekt är omsorgsfullt utvalda efter att en grundlig undersökning genomförts i området av vårt team och vi arbetar aldrig för någon personlig förmån för någon person eller enhet.

Respektera mänskliga rättigheter:

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och vi tror att alla människor är födda som jämlikar i värde och rättigheter.

Jämställdhet och anti-diskriminering:

Alla individer är jämlikar som människor. Ingen ska därför bli utsatt av diskriminering baserat på ras, kön, hudfärg, ålder, etnicitet, språk, religion, politiskt ställningstagande, egen åsikt, eller något annat.

Delaktighet och inbegripande:

Alla är välkomna att delta i våra projekt. Vi tror att varje människa är unik och kreativ och våra mål kräver ett stort deltagande av kvinnor, män, unga, gamla och alla andra så att vi kan nå det behov som finns i samhället.